Niemcy

Jak wyglądała współpraca Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu

ze szkołami o podobnym profilu, instytucjami oraz firmami z Republiki Federalnej Niemiec w latach 1996 – 2015?

1996 - Nawiązanie kontaktu z Biurem Współpracy Młodzieży Polsko-Niemieckiej, co zaowocowało zaproszeniem naszych uczniów wraz

z nauczycielami do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej na pierwsze spotkanie ze szkołą samochodową OSZ -KraftfahrzeugtechnikFachoberschuleundBerufsschule /Technikum Samochodowe/ z Berlina, w którym wzięło udział po 22 uczniów z obu krajów.

Spotkanie to odbywało się w terminie od 09.11 do 13.11. 1998r.

Młodzież przeżyła w tym niezwykłym ośrodku doskonałą lekcję historii, mogła rozmawiać w języku niemieckim i nawiązywać pierwsze prywatne kontakty.

Krzyżowa to malownicza wioska , leżąca niedaleko Wrocławia , w pobliżu Gór Sowich.Miejscowość ta posiada bardzo ciekawą przeszłość historyczną

W miejscu dzisiejszego kompleksu budynków należących do MDSM znajdował się majątek ziemski należący do hrabiego Helmuta Jamesa von Moltke, który był założycielem antynazistowskiej grupy, zwanej Krąg z Krzyżowej . Niemieccy opozycjoniści dyskutowali w tym miejscu o nowym, sprawiedliwym urządzeniu Europy po spodziewanej klęsce Hitlera. W znajdującym się nieopodal Domu na Wzgórzu odbyły się w latach 1942 i 1943 trzy tajne spotkania członków Kręgu z Krzyżowej. Wszyscy członkowie tej grupy zostali niestety skazani na karę śmierci przez hitlerowski sąd.

Podczas tego spotkania nie udało się jednak nawiązać współpracy partnerskiej między szkołami.

W dniach 12- 18 listopada1999 przebywały w naszym mieście dwie nauczycielki języka niemieckiego z Estonii i Łotwy, zaproszone do Polski przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Instytut Goethego. Wizyta ta odbywała się w ramach wymiany germanistów krajów nadbałtyckich.Panie te były gośćmi w Zespole Szkół Samochodowych, brały także udział w zajęciach języka niemieckiego. Najwięcej pochwał otrzymali nasi uczniowie. Według oceny germanistek młodzież naszą oceniły bardzo pozytywnie zarówno pod względem wiedzy, jak i kultury osobistej. Następnie Szkoła nasza otrzymała propozycję współpracy od Dyrekcji szkoły łotewskiej.

20- 24 maja 2001 – w Krzyżowej w MDSM dochodzi do spotkania młodzieży Zespołu Szkół Samochodowych z młodzieżą przyszłej szkoły partnerskiej Georg-von-Langen-SchuleBerufsbildendeSchulenHolzminden w Niemczech.

Temat tego spotkania brzmiał „Młodzi Polacy, młodzi Niemcy – razem

w jednoczącej się Europie”. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele :pani Małgorzata Sadownik – germanistka naszej Szkoły oraz pan Bernd Greger ze Szkoły w Dolnej Saksonii oraz po 20 uczniów z każdej ze stron.

Czuliśmy się już po raz drugi zaszczyceni, że możemy być gośćmi w tak zacnym miejscu, gdzie w listopadzie 1989 odbyła się pamiętna Msza Pojednania, w której wzięli udział :pierwszy niekomunistyczny premier Polski - Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Niemiec – Helmut Kohl.

Program naszego spotkania w MDSM był bardzo bogaty i obejmował dyskusje na wiele tematów, m.in. :jak postrzegamy swoich sąsiadów zza Odry, co młodzież polska i niemiecka może wnieść do jednoczącej się Europy, jakie są systemy kształcenia w naszych obydwu krajach, a także zwiedzać w grupach mieszanych Dolny Śląsk i wspólnie uprawiać sport.

Spotkania w Krzyżowej są dla naszej młodzieży bardzo potrzebne, gdyż są okazją do przybliżenia społeczności naszych narodów, przełamywania uprzedzeń, optymistycznego spojrzenia w przyszłość oraz nawiązywania kontaktów, które mogą zaowocować na całe życie.

24 -29września 2001- miała miejsce pierwsza wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Radomiu z udziałem nauczycieli niemieckich - pana Hansa Schürzeberga i pana BerndaGregerana zaproszenie Dyrektora Szkoły – Tadeusza Ługowskiego zorganizowana przez germanistkę –panią Małgorzatę Sadownik. Środki finansowe na zorganizowanie tego spotkania pozyskaliśmy z Biura Współpracy Młodzieży Polsko- Niemieckiej w Warszawie, z którym ściśle współpracowaliśmy od kilku lat.Dzięki takiej pomocy finansowej młodzież polska mogła później pojechać na kolejną wymianę do Holzminden w Niemczech.

03 -10 marca 2002 –obyła się wizyta w Holzminden , w której wziął udział Dyrektor Szkoły- pan Tadeusz Ługowski , germanistka pani Małgorzata Sadownik oraz grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych na zaproszenie Dyrektora Szkoły w HolzmindenManfreda Günthera.

Była to już druga wymiana młodzieży, która tym razem miała miejsce w Dolnej Saksonii.

Delegacja nasza spotkała się z władzami miasta – ze starostą i burmistrzem, zwiedziła Szkołę Georg-von-Langen –Schule , miejscowość Holzminden i kilka okolicznych miast wraz z opactwem Corvey i Stare Miasto w miejscowości Höxter. Zwiedziliśmy także Szkołę oraz kilka zakładów , m.in. hutę szkła, zakłady StiebelEltron a także jeden z największych na świecie zakładów samochodowych firmy Volkswagen w Wolfsburgu.

Spotkanie to zaowocowało późniejszym podpisaniem umowy o partnerstwie szkół pomiędzy Georg-von-Langen-SchuleBerufsbildendeSchulen w Holzminden i Zespołem Szkół Samochodowych w Radomiu oraz przystąpieniu do realizacji kolejnych projektów w ramach międzynarodowego Programu „Leonardo da Vinci”.

Było to ogromnie ważne, gdyż umożliwiało naszym uczniom m.in. wyjazdy na praktyki zagraniczne do Niemiec.

Szkoła w Holzminden jest kompleksem szkół , w których młodzież uczy się w kilku kierunkach, m.in. : gospodarka i administracja, zdrowie, technika metali, elektrotechnika, wyżywieniei gospodarka domowa, technika budowlana, technika drewna, architektura wnętrz i inne.Znajduje się tu również gimnazjum zawodowe, które kończy się maturą. Szkoła ta ściśle współpracuje z renomowanymi stacjami obsługi i serwisami znanych niemieckich marek samochodowych, takich jak : Mercedes, Audi, BMW, MAN i inne.

Szkoła Georg-von-Langen_Schule jest nowoczesną placówką oświatową, przygotowująca kadry dla przemysłu, rzemiosła i usług, która ściśle współpracujez zakładami produkcyjnymi i rzemieślniczymi, a także ośrodkami akademickimi , m.in. Uniwersytetem w Getyndze.

Jest jedną z najlepszych tego typu szkół w Dolnej Saksonii i Niemczech.

Uczy się w niej ok. 2tyś. uczniów w ponad 60 zawodach.

11 listopada 2002 podpisanie umowy dotyczącej partnerstwa szkół

pomiędzy

Georg-von-Langen-Schule , Berufsbildende Schulen Holzminden

oraz

Zespołem Szkół Samochodowych

przez

Dyrektora Szkoły niemieckiej Manfreda Günthera

i

Dyrektora Szkoły polskiej Tadeusza Ługowskiego.

Głównymi celami tej umowy jest :

- zapoznanie z treściami kształcenia w poszczególnych zawodach i specjalnościach w Polsce i w Niemczech oraz wymianadoświadczeń,

- organizowanie dwustronnych wizyt i form doskonalenia nauczycieli w Polsce

i w Holzminden w celu omówienia problemów dotyczących dydaktyki i metodyki nauczanych przedmiotów,

- przygotowanie dwustronnych wizyt uczniowskich w Polsce i w Niemczech

w celu umożliwienia młodym Niemcom i Polakom poznanie różnic w systemie oświatowym i szkolnym obu krajów oraz przybliżenie partnerom kultur obu narodów.

11 – 18 listopada 2002 – kolejne spotkanie młodzieży ZSS i Georg-von –Langen-Schule w Krzyżowej , w którym wzięło udział 25 uczniów z Polski i Niemiec. Szkołę nasza reprezentowała germanistka pani Małgorzata Sadownik a Szkołę z Dolnej Saksonii pan Bernd Greger.

19 kwiecień – 09 maja 2004 realizacja projektu „Nowoczesne metody pracy w zakresie obsługi i naprawy pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska”.

W praktykach w Niemczech w ramach Programu „Leonardo da Vinci” uczestników 9 uczniów oraz jeden nauczyciel - opiekun i zarazem tłumacz – pani Karolina Podpłońska, germanistka w ZSS.

Był to pierwszy nasz projekt z partnerem niemieckim a zarazem duże wyzwanie, ponieważ młodzież naszej szkoły ma w programie nauczania zaledwie dwie godziny języka niemieckiego a należało przygotować ją do odbycia praktyk w Niemczech. Należało więc znaleźć wśród młodzieży takich uczniów, którzy mają zarówno zdolności do przedmiotów zawodowych, jak również do języka obcego. Udało nam się wraz z koleżanką zorganizować grupę 9 osób (tyle osób przewidywały warunki umowy w ramach Programu „Leonardo da Vinci”), dla której prowadziłyśmy kurs języka niemieckiego technicznego o specjalności mechanika pojazdów samochodowych przez pół roku w wymiarze 4 godziny tygodniowo.

Pod koniec pobytu młodzieży na praktykach w salonach i serwisach samochodowych takich firm, jak m.in.: Mercedes, Audi, BMW, Opel, Man , Iveco i innych w lokalnej prasie niemieckiej ukazał się bardzo pochlebny artykuł o dobrym przygotowaniu młodzieży do praktyk, zarówno pod względem zawodowym, jak i językowym.

W dniach 06 – 07 października 2004 odbyło się kolejne polsko-niemieckie spotkanie z okazji ważnego jubileuszu – 100 lecia Szkół Samochodowych w Radomiu.

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Wojciecha Bernata przyjechała do Radomia

10-osobowa delegacja na czele z Dyrektorem Manfredem Guentherem oraz Dyrektorem Friedhelmem Korsenem wraz z małżonkami.

W programie spotkania miała miejsce m.in.

- wizyta u Prezydenta Miasta Radomia,

- zwiedzanie renesansowego miasta Kazimierza nad Wisłą,

- spotkanie w Aeroklubie Radomskim,

- uroczysta Msza Świętaw Katedrze Radomskiej,

- jubileuszowa akademia w Urzędzie Miasta,

- poświecenie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 100 lecia Szkół Samochodowych w Radomiu,

- Jubileuszowy Bal.

Listopad 2004 – w ramach kontaktów ze Szkołą partnerską odbyło się spotkanie „SwinningKiesberg” w Holzminden przedstawicieli naszej Szkoły, którą reprezentowali, m.in. Zastępca Kierownika warsztatów szkolnych pan Jaroslaw Sadal oraz germanistka pani Małgorzata Sadownik. Wizyta miała również na celu omówienie planów dotyczących projektów wymian i staży.

Tematem zrealizowanego w 2005r. kolejnego projektu była „Diagnostyka nowoczesnych systemów elektronicznych w pojazdach samochodowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Czas trwania projektu 15.06.2005 – 31.04.2007. Odbyły się tym czasie dwa wyjazdy młodzieży naszej szkoły na praktyki zagraniczne do zakładów samochodowych w Niemczech. Opiekunami o zarazem tłumaczami były : germanistki pani Małgorzata Sadownik oraz pani Edyta Sentkiewicz .

W jego realizacji wzięli udział uczniowie 4-letniego technikum, jak również trzyletniego technikum samochodowego po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej o specjalności mechanik samochodowy.

Praktyki zawodowe odbywały się w autoryzowanych warsztatach i stacjach obsługi pojazdów samochodowych w miejscowości Holzminden w Niemczech / Dolna Saksonia / oraz bliskiej okolicy.

Projekt ten został zrealizowany we współpracy ze szkołą Georg-von-Langen-SchuleBerufsbildendeSchulenHolzminden i naszą szkołą.

Obydwie szkoły podpisały w listopadzie 2002r. umowę o partnerstwie szkół

i dzięki temu oraz Programowi „Leonardo da Vinci” już po raz trzeci uczniowie naszej placówki mieli możliwość odbywania praktyk w sąsiednim kraju.

Projekt dotyczył modułowego kształcenia w dziedzinie nowoczesnych technicznych warunków pracy, które występują w zakładach samochodowych.

Zagraniczne praktyki zawodowe poprzedzone zostały 4- miesięcznym kursem języka niemieckiego z dziedziny techniki samochodowej. Równocześnie uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach praktycznych w warsztatach szkolnych.

Do końcowych rezultatów po przeprowadzeniu projektu należały:

 • zapoznanie osób w trakcie kształcenia zawodowego z rzeczywistymi metodami i organizacją pracy w branży samochodowej w sąsiednim kraju ,
 • promowanie szkolenia zawodowego młodzieży i przygotowywanie jej do życia zawodowego z uwzględnieniem postępu technicznego i warunków społecznych,
 • poznanie standardów i procedur obowiązujących w Niemczech, prowadzących do uzyskania certyfikatów i świadectw,
 • przygotowanie nowych, młodych kadr pracowników, którzy w przyszłości powinni być aktywni na rynku pracy i którzy będą znać nowoczesne techniki i technologie,
 • doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,
 • poznanie kultury, języka, zwyczajów panujących w innym kraju.

Uczniowie naszej szkoły ,którzy uczestniczyli w projektachotrzymali po odbyciu praktyk certyfikaty, które potwierdzały umiejętności nabyte podczas kształcenia zawodowego w Niemczech, które są doskonałą przepustką do podejmowania wymarzonej pracy zarówno w Polsce, jak innym kraju niemieckojęzycznym. Dokumenty te wskazują na specjalizację, w której odbywały się praktyki, czyli technika pojazdów samochodowych.

Uczniowie nasi zaprezentowaliw czasie swojego pobytu w Niemczech dobre przygotowanie techniczne i językowe. Kierownictwo zakładów samochodowych oraz opiekunowie byli zadowoleni z pracy młodzieży. Dzięki temu zostaliśmy zaproszeni do realizacji kolejnego, czwartego już projektu, wiosną 2008r.oraz w następnych latach .

Dzięki realizacji projektów uczniowie uzyskali wiele umiejętności praktycznych związanych z:

 • obsługą nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i naprawczych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i naprawy układów elektronicznych i mechanicznych mających wpływ na bezpieczeństwo i ekologiczną eksploatację pojazdu,
 • umiejętnością posługiwania się dokumentacją techniczną i literaturą fachową   z dziedziny techniki pojazdów samochodowych w języku ojczystym i obcym,
 • bezpieczeństwem i higieną pracy w aspekcie obsługi i naprawy pojazdów,
 • organizacją pracy i prowadzeniem dokumentacji pracy w nowocześnie zarządzanym zakładzie naprawy i obsługi pojazdów samochodowych,
 • szkoleniem i samokształceniem pracownika/ucznia,
 • poznaniem niemieckiego rynku pracy,
 • doskonaleniem znajomości języka obcego w zakresie słownictwa zawodowego w zawodzie technik mechanik pojazdów samochodowych.

Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych i stacjach obsługi pojazdów samochodowych podniosła nie tylko poziom praktycznych umiejętności uczniów, ale również podniosła motywację do dalszego samokształcenia i doskonalenia w zawodzie i pogłębiania znajomości języka obcego.

Dzięki praktykom w Niemczech można było podnieść umiejętności zawodowe młodzieży przede wszystkim dlatego, iż poznała ona wysoki poziom osiągnięć w dziedzinie techniki i technologii, dobrą organizację w zakładzie pracy oraz sposób pracy w Niemczech.

Szkoła w Holzminden współpracuje z autoryzowanymi stacjami obsługi wiodących firm samochodowych i dlatego oferuje uczniom stały dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i urządzeń oraz wielu specjalistów z branży opiekuje się tą placówką.

Projekty realizowane dzięki Programowi Leonardo da Vinci i partnerstwu szkół wpływają na doskonalenie jakości i innowacyjności systemów kształcenia zawodowego, nadają kształceniu i przygotowaniu zawodowemu wymiar europejski, propagują również ideę uczenia się przez całe życie i przystosowania umiejętności przyszłych pracowników do potrzeb rynku pracy, sprzyjając zmniejszeniu bezrobocia i indywidualnemu rozwojowi. Projekt stwarza młodym ludziom we wspólnotach europejskich możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych uznawanych w państwach członkowskich, a także podnosi status i atrakcyjność kształcenia zawodowego. Propaguje też wprowadzenie specyficznych form kształcenia i doskonalenia: modułowego, otwartego i aktywizującego. Projekt stwarza możliwości stopniowego tworzenia otwartego, europejskiego obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego, promuje doskonalenie znajomości języków obcych, a także wspiera rozwój metod samokształcenia uczniów i przyszłych pracowników oraz rozwija umiejętności umożliwiające mobilność zawodową.

Przyjazdem do Polski zainteresowani byli też przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Holzminden, skupiającej zakłady, w których odbywa się szkolenie zawodowe, również w branży motoryzacyjnej. Chcą oni przedstawić, na jakich zasadach działa w ich kraju system kształcenia zawodowego i podzielić się swoimi doświadczeniami, jak również odwiedzić naszą szkołę i inne szkoły zawodowe w naszym mieście oraz porównać oba systemy. Jest również pomysł, aby zaprosić do Radomia kilku niemieckich uczniów, aby i oni mogli uczestniczyć w praktykach zawodowych w warsztatach i salonach samochodowych zagranicą.

W listopadzie 2005 Zespół Szkół Samochodowych uczestniczył w realizacji projektu „Nowoczesne metody bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie szkolnictwa zawodowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej” pomiędzy F+U Berlin International Academy i Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. W programie szkolenia było m.in. zwiedzanie Zakładu Medycyny Pracy, Izby Handlowej, budowy obiektu dla Fundacji Konrada Adenauera, Szpitala Pourazowego i wielu innych. Beneficjenci mieli możliwość porównania systemów kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników służb bhp w Polsce i w Niemczech. Był to więc kolejny projekt unijny, w którym uczestniczyła „Samochodówka” Szkołę naszą jako tłumacz i koordynator reprezentowała germanistka pani Małgorzata Sadownik.

Styczeń 2006 – spotkanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej uczniów Zespołu Szkół Samochodowych z kolegami ze Szkoły partnerskiej Georg-von-Langen-Schule w Holzminden. Do Krzyżowej przyjechała rekordowa ilość uczestników blisko 80 z Polski i Niemiec. Było to kolejne bardzo udane spotkanie w tym niezwykłym miejscu.

W listopadzie 2006 Szkoła nasza została zaproszona do udziału w Konferencji z okazji 15-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, w której wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. były minister spraw zagranicznych prof. Bartoszewski, przedstawiciele Ambasady Republiki Federalnej Niemiec oraz szefowie PNWM z Warszawy i Poczdamu oraz delegacje trzech szkół średnich z Radomia w tym naszej.

Zespół Szkół Samochodowych korzysta z pomocy merytorycznej i finansowej tej największej polsko-niemieckiej organizacji, wspomagającejm.in. organizowanie wymian młodzieżowych i wycieczek do miejsc pamięci.

W listopadzie 2007 odbyło się kolejne spotkanie polsko-niemieckie w Ośrodku Spotkań Młodzieżowych Golm na Wyspie Uznam w Niemczech.

Uczestniczyło w nim w sumie 40 osób z obydwu krajów. W programie było m.in. zwiedzanie Miejsca Pamięci i Cmentarza Wojennego, gdzie spoczywają zarówno żołnierze zmarli w lazaretach w Świnoujściu, na statkach, ofiary zestrzelonych samolotów, ludność cywilna. Młodzież zwiedziła m.in. fabrykę broni -Wojskowy Zakład Doświadczalny -Penemünde. Prowadzono tu badania i produkowano rakiety typu V1, V2 i V3, przy pomocy których bombardowano kraje Europy Zachodniej. Odwiedziliśmy także cesarskie kąpielisko Ahlbeck i piękną nadmorską miejscowość Zinowitz.

Uczniowie nasi dokonali również prezentacji multimedialnej naszej Szkoły, miasta Radomia oraz wybranych miejsc w Polsce.Opiekunami grupy polskiej byli: pani Małgorzata Sadownik i pan Jerzy Szarżanowicz. Stronę niemiecką reprezentował pan Bernd Greger, nauczyciel, dzięki któremu m.in. doszło do nawiązania partnerstwa szkół z Radomia i Holzminden.

Lokalizacja OSM Golm tuż przy granicy polsko-niemieckiej jest bardzo korzystna dla wzajemnego poznania młodych ludzi z obu krajów.Mają oni możliwość konfrontacji z historycznymi, kulturalnymi a także politycznymi aspektami stosunków polsko-niemieckich.

Do kolejnego spotkania polsko-niemieckiego dochodzi ponownie w Radomiu, kiedy to na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych – pana Wojciecha Bernata i Prezesa Cechu Rzemiosł Różnych - pana Tadeusza Dudy gościła w naszym mieście i Szkole w dniach 26-29 listopada 2008 delegacja z miejscowości Holzminden w Dolnej Saksonii.

Reprezentowali ją : pan FriedhelmKorsen – Dyrektor Szkoły Georg-von-Langen –Schule, pan Hans-Dieter Krawelitzki – Dyrektor ds. kontaktów zagranicznychoraz przedstawiciele cechów rzemieślniczych okręgu Holzminden; pan Uwe Hinz- Mistrz Cechu Rzemiosł Różnych, pan Dietrich Vogel- Kierownik biura Cechu, pan Karl August Talke – Kierownik działu szkolenia w cechu samochodowym.

Celem tego spotkania były m.in. następujące kwestie :

a/ podsumowanie dotychczasowej współpracy szkół partnerskich,

b/ wymiana doświadczeń w dziedzinie metod kształcenia zawodowego i nadawania uprawnień do wykonywania zawodu w obydwu krajach – rola cechów rzemieślniczych,

c/ perspektywy współpracy pomiędzy obydwoma szkołami i cechami na płaszczyźnie edukacyjnej, gospodarczej i kulturalnej.

Niemieccy goście zwiedzili nasza Szkołę - szczególne wrażenie wywarła na nich nowa stacja diagnostyczna i bardzo dobre wyposażenie warsztatów szkolnych.

Wzięli także udział w spotkaniu w salonie firmy Toyota pana Marka Romanowskiego, podczas którego firma ta otrzymała „Europejski certyfikat dla najlepszego programu serwisowego w branży samochodowej”. Gospodarz uroczystości zaproponował Dyrektorowi Szkoły Georg-von-Langen-Schule przyjęcie do swojej stacji serwisowej niemieckich uczniów na praktyki zawodowe. Z kolei polscy praktykanci mogliby wyjechać do Niemiec z rewizytą oraz uczyć się przyszłego zawodu i języka obcego poza granicami naszego kraju. Dzięki wizycie gości z Holzminden mogliśmy porównać systemy kształcenia w obydwu krajach. Mamy nadzieje, że spotkanie to przyczyni się do nawiązania kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami polskimi i niemieckimi, z czego skorzystają nasze miasta i regiony

Zespół Szkół Samochodowych oraz Cech Rzemiosł Różnych otrzymał zaproszenie do złożenia wizyty wiosną przyszłego roku w Holzminden celem kontynuowania nawiązanych kontaktów.

Niezależnie od tego Szkoła nasza może wysyłać kolejnych praktykantów , którzy będą pracować w autoryzowanych serwisach samochodowych okręgu Holzminden w ramach Programu „Leonardo da Vinci”.

19.03 – 24.03. 2009 - kolejne spotkanie z naszym zachodnim partnerem, czyli wizyta delegacji naszej szkoły oraz Dyrekcji Cechu Rzemiosł Różnych w Holzminden. Zostaliśmy wówczas zaproszeni przez Izbę Rzemieślniczą oraz naszą szkołę partnerską w Dolnej Saksonii. Szkołę nasza reprezentowali : pani Małgorzata Sadownik, Pan Łukasz Mazur oraz pan Mirosław Gromski, zaś Cech Rzemiosł Różnych, Prezes - pan Tadeusz Duda , Zastępca Prezesa – pan Janusz Korczak oraz Kierowniczka biura pani Bernadeta Stanik.

W programie spotkania zwiedziliśmy Centrum Techniczne Szkoły, w którym znajduje się m.in.:dział samochodowy, budowlany, jak również techniki cieplnej.Wszędzie spotykaliśmy doskonale wyposażone warsztaty, laboratoria i sale lekcyjne. Różnorodność profili kształcenia / jest ich w sumie ponad 60 w jednej placówce oświatowej /wywarła na zwiedzających naprawdę imponujące wrażenie. Punktem kulminacyjnym naszego pobytu w Niemczech był Dzień Rzemiosła. Zaszczycili to wydarzenie swoją obecnością ministrowie gospodarki, spraw wewnętrznych i środowiska Landu Dolna Saksonia. Cech Rzemiosł Różnych w Holzminden jest poważną instytucją zrzeszającą11 cechów branżowych oraz skupia w tym okręgu w sumie ok. 800 zakładów, w których zatrudnionych jest ok. 4000 pracowników i ok. 450 uczniów.

Odwiedziliśmy także 3 firmy samochodowe : SchünemannNutzfahrzeuge ( Iveco i Scania), Talke (Renault) oraz Vatterott (Volkswagen, Audi , Skoda), które już kilkakrotnie przyjmowały uczniów naszej szkoły na dwutygodniowe praktyki zawodowe.

W czasie spotkania w Holzminden podsumowano dotychczasową współpracę szkół a także wymieniono perspektywy współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, gospodarczej i kulturalnej.

Szkoła nasza otrzymała po raz kolejny zaproszenie dla kolejnej grupy praktykantów, którzy będą mogli pracować w autoryzowanych serwisach samochodowych okręgu Holzminden.

Jest to dla naszej młodzieży ogromna szansa zaistnienia w swoim przyszłym zawodzie zagranicą, doskonalenie języka obcego, poznawania sąsiedniego krajui jego mieszkańców.

W marcu 2014 Zespół Szkół Samochodowych, dzięki pani Małgorzacie Sadownik, germanistce w naszej Szkoły oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego, którego jest ona aktywnym członkiem, nawiązał kontakt z Izbą Rzemieślniczą w miejscowości Suhl w Południowej Turyngii – HandwerkskammerSüdthüringen Suhl.

Dochodzi wówczas do pierwszego spotkania roboczego w Radomiu. Stronę niemiecką reprezentuje Doradca ds. edukacji Izby Rzemieślniczej - HWK - pan Sandro Dressel, pan Norbert Eckstein - przedstawiciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Technologicznego, Rohr Kloster, specjalista ds. projektów Unii Europejskiej, jak również pani Rosemarie Koegler z Europejskiego Biura Obsługi w Suhl - Europa Service - Büro Suhl. Mieli oni okazję poznać 4 szkoły kształcenia zawodowego w Radomiu a także dowiedzieć się na temat struktury kształcenia zawodowego w naszym mieście.

Zaproponowano nam wówczas przystąpienie do Programu „The Job of my Life” – „Wspieranie zawodowej mobilności młodzieży z Europy zainteresowanej kształceniem” skierowanego do uczniów ostatnich klas Technikum Samochodowego, Zawodowej Szkoły Samochodowej a także absolwentów obydwu tych szkół. Celem tego Programu jest umożliwienie młodzieży naszej Szkoły nauki i pracy w Niemczech w zawodzie mechatronika samochodowego.

Kształcenie w Niemczech poprzedza kształcenie językowe w Polsce a następnie kandydaci muszą zdać egzamin z języka niemieckiego na poziomie B1. Po czym uczestnicy projektu wyjeżdżają do Niemiec i następuje dalsze kształcenie językowe oraz nauka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Technologicznego BTZ Rohr-Kloster w Suhl oraz praca w zakładach samochodowych.

W projekcie tym uczestniczy już 5 szkół z terenu Mazowsza.

Spodziewamy się, że w kolejnych latach, będą w nim uczestniczyć następne grupy uczniów. Jest już dość duże zainteresowanie tym zagadnieniem. Odbyło się już 4 spotkania polsko-niemieckie – 3 w Radomiu i jedno w Dolnej Saksonii w Suhl, w którym wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych naszego miasta oraz dyrektorzy szkół zawodowych biorących udział a Projekcie. Szkołę naszą reprezentował pan Dyrektor Jarosław Sadal.

Delegacja odwiedziła Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Technologiczne BTZ Rohr-Kloster a także zakłady rzemieślnicze - Budownictwo Dachów i Drewniane w Roemlich oraz Technika Obróbki Metali i Technika Budowy Okien w Juechsen w celu rozważenia możliwości współpracy w zakresie kształcenia polskiej młodzieży.

Podczas ostatniego spotkania 18-20 maja w Radomiu delegacji z Izby Rzemieślniczej z Suhl towarzyszyli także przedsiębiorcy, którzy przyjmą do swoich zakładów młodzież w celu odbycia przez nią kształcenia praktycznego, które w zawodzie mechatronika samochodowego będzie trwało 3-3,5 lat.

Obecnie wszyscy kandydacie biorący udział w projekcie zdali już egzaminy językowe i pracują przez 6 tygodni w Południowej Turyngii podczas tzw. okresu próbnego, w czasie którego doskonalą język niemiecki oraz zawód mechatronika samochodowego.

Wyjazd do Suhl nastąpił 12 lipca. W pierwszym tygodniu młodzież została przydzielona do odpowiednich zakładów, w których odbywa praktyki, zwiedziła stolicę Turyngii – Erfurt i już trochę zadomowiła się. Młodzieży naszej towarzyszyła przez pierwszy tydzień pani Karolina Podpłońska – germanistka z Zespołu Szkół Samochodowych. Było to bardzo ważne dla naszej młodzieży, aby mogła ona jak najlepiej poczuć się w nowym środowisku, w obcym kraju.

Pragniemy w najbliższej przyszłości kontynuować zarówno współpracę z naszą Szkołą partnerską w Holzminden, aby istniała m.in. możliwość odbywania praktyk zawodowych młodzieży dzięki Programowi Erazmus + oraz mamy nadzieję, że w kolejnych latach następni absolwenci naszej szkoły podejmą naukę w Niemczech w ramach Programu „The Job of my Life”.

Przygotowała : Małgorzata Sadownik

 

Ta strona internetowa używa ciasteczek "cookies" dla zapewnienia właściwego działania wszystkich dostępnych funkcji. Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz określić sposób przechowywania "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Wiedz jednak, że może to doprowadzić do wstrzymania prawidłowego działania tej strony internetowej.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

We have 7 guests and no members online

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu - 2016

Mapa serwisu

Projekt i wykonanie 2015: