Deklaracja dostępności www.zssradom.edu.pl

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zssradom.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany kontrastu.
 • Brak możliwości powiększenia poza standardowym skrótem systemowym

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretariat.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 483626553

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZSS
 • Adres: ul. 25 Czerwca 66
  26-600 Radom
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 483626553

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówka składa się z :

1.     Zespołu połączonych ze sobą budynków dydaktyczno-warsztatowych.

Przed zespołem budynków brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

W zespole budynków z poziomu podłoża możliwy jest jedynie wjazd do pomieszczeń warsztatowych. Przed pozostałymi wejściami znajdują się schody niewyposażone w podjazdy. Wewnątrz zespołu budynków nie ma możliwości poruszania się osób na wózkach pomiędzy poszczególnymi poziomami. W obiekcie brak jest toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Brak oznakowania alfabetem Braille dla osób niewidomych lub kontrastowego oznakowania pomieszczeń dla osób słabowidzących.

Szkoła zapewnia dostęp alternatywny w postaci kontaktu telefonicznego, faksowego i listowego

Nie zapewniono możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń mogą wejść osoby z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

2.     Budynku stacji diagnostycznej

Przed stacją diagnostyczną brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Wejścia do budynku znajdują się na poziomie podłoża co umożliwia dostęp osobom na wózkach.

Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W obiekcie brak jest toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych.

Brak oznakowania alfabetem Braille dla osób niewidomych lub kontrastowego oznakowania pomieszczeń dla osób słabowidzących.

Szkoła zapewnia dostęp alternatywny w postaci kontaktu telefonicznego, faksowego i listowego

Nie zapewniono możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń mogą wejść osoby z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

3.     Budynek warsztatowo-garażowy.

Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Wejścia do budynku znajdują się na poziomie podłoża co umożliwia dostęp osobom na wózkach.

Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W obiekcie brak jest toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych.

Brak oznakowania alfabetem Braille dla osób niewidomych lub kontrastowego oznakowania pomieszczeń dla osób słabowidzących.

Stacja diagnostyczna zapewnia dostęp alternatywny w postaci kontaktu telefonicznego i faksowego.

Nie zapewniono możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń mogą wejść osoby z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

Ta strona internetowa używa ciasteczek "cookies" dla zapewnienia właściwego działania wszystkich dostępnych funkcji. Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz określić sposób przechowywania "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Wiedz jednak, że może to doprowadzić do wstrzymania prawidłowego działania tej strony internetowej.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

We have 15 guests and no members online

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu - 2016

Mapa serwisu

Projekt i wykonanie 2015: